การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า​

ประเภทสินค้า

การรับประกัน

ระยะเวลาประกัน

สุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์ / อ่างล้างหน้า / โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ห้องน้ำเซรามิค
ตลอดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ (Fitting)
3 ปี
ฝารองนั่งแบบ Slow Closing
1 ปี
Faucet
ก๊อกน้ำ / ฝักบัว / สายฉีดชำระ
1-3 ปี
ชุดเรนชาวเวอร์ / อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
3 ปี
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย / ฟลัชวาล์วสุขภัณฑ์
3 ปี
ตู้เฟอร์นิเจอร์
1 ปี
อุปกรณ์ Detect Flushing / Smart Flush
1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.การรับประกันสินค้าบริษัทฯพิจารณาจากใบรับประกัน / ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ – ขาย เป็นสำคัญ
2.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
ความเสียหายที่เกิดจากการโดนสารเคมีกัดกร่อนรุนแรง ความเสียหายจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีการดัดแปลงสินค้า
ความเสียหายจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
3.กรณีสินค้าอยู่ในระยะรับประกัน บริษัทฯจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าใช่จ่ายอื่นๆ
4.กรณีสินค้าพ้นระยะการรับประกัน บริษัทฯจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช่จ่ายอื่นๆให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง ก่อนดำเนินการใดๆ
5. ฟรีค่าบริการเฉพาะปีแรกเท่านั้น
6. อัตราค่าบริการ ติดตั้ง/รื้อถอนอุปกรณ์ห้องน้ำ, ค่าบริการซ่อม / แก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่ ติดต่อเจ้าหน้าที่นัสโก เบอร์ติดต่อ 034-472-168

อัตราค่าบริการ รื้อถอน / ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำ

สินค้า

ประเภท

ค่ารื้อถอน

ค่าติดตั้ง

สุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
300
1000*
อ่างล้างหน้า
300
800
ตู้เฟอร์นิเจอร์
300
500
โถปัสสาวะชาย
300
800
ชุดเรนชาวเวอร์
500/จุด
ก๊อกน้ำต่าง ๆ
150/จุด
สายฉีดชำระ / วาล์วเปิด - ปิด
150/จุด
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
300/จุด
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
300/จุด

หมายเหตุ :

1.สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน ฟรีค่าบริการ และอะไหล่โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานปกติและปัญหาเกิดจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
2.กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกันแล้ว คิดค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ 300 – 500 บาทต่อครั้ง ( กทม./ปริมณฑล )

ค่าบริการซ่อม / แก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่
- ถอนรื้อ ถังพักน้ำเพื่อแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่, อุปกรณ์
300/ชุด
- เปลี่ยนฝารองนั่ง
200/ชุด
  • ก่อนการดำเนินการทุกครั้งจะมีการประเมินราคาค่าบริการ – อะไหล่ และแจ้งลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการต่างๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าและบริการจากช่างทุกครั้ง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการหลังการขาย Call Center 034 – 472-168
thTH
Shop
0 Wishlist