เกี่ยวกับเรา

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของอุตสาหกรรมขนาดกลางที่เป็นเพียงผู้รับจ้างการผลิตสินค้าประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่น ที่จะผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทยและ พัฒนาต่อยอดการผลิตควบคู่ไปกับคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่รับจ้างผลิตนั้นมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของตลาด

จากนั้น ในราวปี พ.ศ. 2536 ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็นถึงโอกาส และ ความเติบโตของตลาดสุขภัณฑ์ จึงเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทฯ ผลิตสินค้าทำแบรนด์เอง ภายใต้ แบรนด์ นัสโก้ โดยคงไว้ในคุณภาพวัตถุดิบ และ ขั้นตอนการผลิต และยังเพิ่มศักยภาพทุกๆ ด้านให้กับทีมงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการผลิตอีกด้วย ในปี 2546 บริษัทได้นำระบบคุณภาพ ISO9000 มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และ ได้รับความร่วมมือ

จากพนักงานทุกๆ ส่วน จนทำให้บริษัทได้รับ ISO9001:2000 จาก EAQA ประเทศอังกฤษ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัท
จากพันธกิจอันมุ่งมั่นพัฒนา ของผู้บริหารในยุคแรก ถูกส่งต่อมายังผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ทำให้สินค้าของนัสโก้ในทุกวันนี้ ขยายประเภทสินค้าออกไปได้ตรงกับทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ ดีไซน์ และ ราคาที่จับต้องเข้าถึงได้ ทั้งตลอดในประเทศ และ ต่างประเทศ