DETECT
Intelligence Flushing System

DETECT

ระบบชำระล้างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

DETECT คือ ระบบชำระล้างอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะโดยตัวจับสัญญาณที่จะทำหน้าที่ตรวจจับค่าต่างๆ ผ่านผิวสัมผัสทั้งพลาสติกและเซรามิค เมื่อโถปัสสาวะถูกใช้งาน ระบบจะทำการชำระล้างทันที และเมื่อโถปัสสาวะเกิดการอุดตัน ระบบจะปิดการทำงานลงอย่างทันที เช่นกัน

Easy to install

ติดตั้งง่าย

Water-saving

ประหยัดน้ำ

Inteligent

อัจฉริยะ

Integrated

ใช้ได้กับโถหลากหลายรุ่น

Economic

ประหยัดค่าใช้จ่าย

Vandal proof

ป้องกันการกระทบ

Auto-calibrating

ปรับมาตรฐานอย่างอัตโนมัติ

Patented

จดสิทธิบัตรแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ

โปรแกรมชำระล้าง

โปรแกรมชำระล้างที่หนึ่ง ปริมาณน้ำ 0.8 ลิตร
โปรแกรมชำระล้างที่สอง
ปริมาณน้ำ 1.5 ลิตร
โปรแกรมชำระล้างที่สาม
ปริมาณน้ำ 3.0 ลิตร

*โหมดสาธารณะจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานติดต่อกันหลายครั้ง ปริมาณน้ำที่ใช้ชำระล้างจะลดลง และระบบจะชำระล้างอีกใน 24 ชั่วโมงหลังการใช้งานครั้งสุดท้าย

เพิ่มเติม

การจับสัญญาณอุดตัน เมื่อระบบระบายน้ำเกิดอุดตัน ระบบจะปิดตัวลงอัตโนมัติ

Technical Specifications

แรงดันน้ำ 0.5 - 5 บาร์
อัตราไหล
0.3 ลิตร/วินาที
อัตราการเกิดเสียง
1

การใช้งาน

คุณสมบัติ

 • ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
 • ชำระล้างเพื่อสุขอนามัยทุก 24 ชม.
 • โหมดสาธารณะ (Stadium Mode)
 • ตรวจจับการอุดตัน (clog Detection)
 • ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้กับโถปัสสาวะได้หลายรุ่น
 • สามารถตั้งค่าได้หลังการติดตั้ง โดยใช้ Smart Key
 • ตัวจับสัญญาณจะทำงานอัตโนมัติ หากตรวจพบเจอปัสสาวะที่เคลื่อนผ่านผิวสัมผัสทั้งเซรามิคและพลาสติก
 • ใช้กระแสไฟตรง 230V (50Hz) (AC) หรือ กระแสสลับ/Battery 6V(DC)

การใช้งาน

ระบบชำระล้างสำหรับโถปัสสาวะ

การจับสัญญาณการอุดตัน

การจับสัญญาณการไหล

การเสริมคุณสมบัติด้านสุขอนามัยให้แก่ผิวสัมผัสที่เป็นเซรามิค

การตรวจจับผู้ใช้งานกับการตรวจติดตามการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน: โถปัสสาวะ

ขนาด: ตัวจับสัญญาณ+หน่วยประมวลผลกลาง ในหนึ่งหน่วยใช้งาน

คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

 • เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีระบบตรวจติดตามการทำงานช่วยในการตีความสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อระบุสถานะที่แตกต่างหลากหลาย และพร้อมตอบสนองโดยฉับพลัน
 • มีหลักการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ และผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว
 • วัดค่าความแตกต่างระหว่างน้ำกับปัสสาวะได้
 • สามารถตรวจจับการเริ่มและการหยุดไหลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ตรวจจับการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
 • ตรวจจับสัญญาณการไหลที่เชื่องช้าได้
 • ปรับเครื่องมือวัดค่าให้เหมาะสมอัตโนมัติ โดยไม่มีผลกระทบจากความผันผวนของค่าความหนาของวัสดุ อาทิเซรามิค หรือ พลาสติก
 • ตัวตรวจจับสัญญาณใช้งานได้แม้จะมีความชื้น
 • ผลการปฏิบัติงานมีความแน่นอน ไม่มีผลกระทบจากการสะสมตัวของสิ่งตกค้าง, ตะกอนหินปูน หรือสิ่งสกปรกจากปัสสาวะเป็นชั้นๆ
 • ตรวจจับความหนาของชั้นสิ่งตกค้าง โดยสามารถแจ้งเตือนพนักงานทำความสะอาด เมื่อถึงเวลาต้องทำความสะอาด

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชนิดของการตรวจจับ: การตรวจติดตามผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทะลุผ่านวัสดุไม่เหนี่ยวนำไฟฟ้า
 • ระยะการตรวจจับ: ทะลุผ่านความหนาที่ระดับ 1 มม. ถึง 20 มม.
 • ปรับเครื่องมือวัดค่าให้เหมาะสมอัตโนมัติ
 • กระแสไฟ : 3.5-6.5 โวลต์
 • การตั้งค่า : ตั้งโปรแกรมได้โดยใช้กุญแจโลหะ (Smart Key)
thTH
Shop
0 Wishlist