NU-9928-AC : CARE

โถปัสสาวะชายพร้อม Detect Sensor-AC รุ่น แคร์

  • โถปัสสาวะชาย ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
  • Detect Flushing System ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง 220-240V
  • W370 x L340 x H660 mm.

NU-9928-AC : CARE

โถปัสสาวะชายพร้อม Detect Sensor-AC รุ่น แคร์

  • โถปัสสาวะชาย ท่อน้ำเข้าด้านหลัง
  • Detect Flushing System ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง 220-240V
  • W370 x L340 x H660 mm.

nu-9928-ac-1