ข่าวสาร

บริษัทนัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จัด ขอร่วมบริจาคสุขภัณฑ์นัสโก้ ให้กับสโมสรโรตารี พระพุทธบาทสระบุรี โดยมีคุณครูนงนุช สอนราช เป็นตัวแทนในการรับมอบสุขภัณฑ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566