อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รื้อถอน / ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำ

สินค้า

ประเภท

ค่ารื้อถอน

ค่าติดตั้ง

สุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
300
1000*
อ่างล้างหน้า
300
800
ตู้เฟอร์นิเจอร์
300
500
โถปัสสาวะชาย
300
800
ชุดเรนชาวเวอร์
500/จุด
ก๊อกน้ำต่าง ๆ
150/จุด
สายฉีดชำระ / วาล์วเปิด - ปิด
150/จุด
ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์
300/จุด
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
300/จุด

หมายเหตุ

1.สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน ฟรีค่าบริการ และอะไหล่โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานปกติและปัญหาเกิดจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
2.กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกันแล้ว คิดค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ 300 – 500 บาทต่อครั้ง ( กทม./ปริมณฑล )

ค่าบริการซ่อม / แก้ไขหรือเปลี่ยนอะไหล่
- ถอนรื้อ ถังพักน้ำเพื่อแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่, อุปกรณ์
300/ชุด
- เปลี่ยนฝารองนั่ง
200/ชุด
  • ก่อนการดำเนินการทุกครั้งจะมีการประเมินราคาค่าบริการ – อะไหล่ และแจ้งลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการต่างๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าและบริการจากช่างทุกครั้ง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการหลังการขาย Call Center 034 – 472-168
thTH
Shop
0 Wishlist