โถปัสสาวะชาย NU-961 : รุ่น รุ่น วีเดีย

NU-961 : VEDIA

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย รุ่น วีเดีย

150 x 292 x 615 mm.

โถปัสสาวะชาย NU-961 : รุ่น รุ่น วีเดีย
Specifications of โถปัสสาวะชาย NU-961 : รุ่น รุ่น วีเดีย

NU-961 : VEDIA

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย รุ่น วีเดีย

150 x 292 x 615 mm.

About โถปัสสาวะชาย NU-961 : รุ่น รุ่น วีเดีย

NU-961 : VEDIA แผงกั้นโถปัสสาวะชาย รุ่น วีเดีย 150 x 292 x 615 mm.