โถปัสสาวะชาย NU-957: รุ่น โทเรโด้

โถปัสสาวะชาย รุ่น โทเรโด้

รุ่น : NU-957 : TOLEDO

  • แบบสปัด
  • 330 x 3106 x 450 มม.

โถปัสสาวะชาย NU-957: รุ่น โทเรโด้
Specifications of โถปัสสาวะชาย NU-957: รุ่น โทเรโด้

โถปัสสาวะชาย รุ่น โทเรโด้

รุ่น : NU-957 : TOLEDO

  • แบบสปัด
  • 330 x 3106 x 450 มม.

About โถปัสสาวะชาย NU-957: รุ่น โทเรโด้

โถปัสสาวะชาย รุ่น โทเรโด้

รุ่น : NU-957 : TOLEDO

  • แบบสปัด
  • 330 x 3106 x 450 มม.