โถปัสสาวะชายNU-953: รุ่น วิตโตเรีย

โถปัสสาวะชาย รุ่น วิตโตเรีย

รุ่น : NU-953 : VICTORIA

  • แบบสปัด
  • 316 x 283 x 416 มม.

โถปัสสาวะชายNU-953: รุ่น วิตโตเรีย
Specifications of โถปัสสาวะชายNU-953: รุ่น วิตโตเรีย

โถปัสสาวะชาย รุ่น วิตโตเรีย

รุ่น : NU-953 : VICTORIA

  • แบบสปัด
  • 316 x 283 x 416 มม.

About โถปัสสาวะชายNU-953: รุ่น วิตโตเรีย

โถปัสสาวะชาย รุ่น วิตโตเรีย

รุ่น : NU-953 : VICTORIA

  • แบบสปัด
  • 316 x 283 x 416 มม.