โถปัสสาวะชาย NU-952: รุ่น แกนเดีย

โถปัสสาวะชาย รุ่น แกนเดีย

รุ่น : NU-952 : GANDIA

  • Urinal with Floor flange
  • 310 x 267 x 545 mm.

โถปัสสาวะชาย NU-952: รุ่น แกนเดีย
Specifications of โถปัสสาวะชาย NU-952: รุ่น แกนเดีย

โถปัสสาวะชาย รุ่น แกนเดีย

รุ่น : NU-952 : GANDIA

  • Urinal with Floor flange
  • 310 x 267 x 545 mm.

About โถปัสสาวะชาย NU-952: รุ่น แกนเดีย

โถปัสสาวะชาย รุ่น แกนเดีย

รุ่น : NU-952 : GANDIA

  • Urinal with Floor flange
  • 310 x 267 x 545 mm.