อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม NL-089: รุ่น เพอร์ซี่

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม รุ่น เพอร์ซี่

รุ่น : NL-089 : PERSIE

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวน
  • 465 x 341 x 225 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม NL-089: รุ่น เพอร์ซี่
Specifications of อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม NL-089: รุ่น เพอร์ซี่

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม รุ่น เพอร์ซี่

รุ่น : NL-089 : PERSIE

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวน
  • 465 x 341 x 225 มม.

About อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม NL-089: รุ่น เพอร์ซี่

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม รุ่น เพอร์ซี่

รุ่น : NL-089 : PERSIE

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวน
  • 465 x 341 x 225 มม.