อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยมNL-085: รุ่น บลาซี่

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม รุ่น บลาซี่

รุ่น : NL-085 : BLASSI

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวน
  • 513 x 351 x 206 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยมNL-085: รุ่น บลาซี่
Specifications of อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยมNL-085: รุ่น บลาซี่

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม รุ่น บลาซี่

รุ่น : NL-085 : BLASSI

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวน
  • 513 x 351 x 206 มม.

About อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยมNL-085: รุ่น บลาซี่

อ่างล้างหน้าแบบแขวนทรงเหลี่ยม รุ่น บลาซี่

รุ่น : NL-085 : BLASSI

  • อ่างล้างหน้าแบบแขวน
  • 513 x 351 x 206 มม.