อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอยNL-043/NL-091: รุ่น ดาด้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอย รุ่น ดาด้า

รุ่น : NL-043/NL-091 : DADA

  • 545 x 400 x 455 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอยNL-043/NL-091: รุ่น ดาด้า
Specifications of อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอยNL-043/NL-091: รุ่น ดาด้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอย รุ่น ดาด้า

รุ่น : NL-043/NL-091 : DADA

  • 545 x 400 x 455 มม.

About อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอยNL-043/NL-091: รุ่น ดาด้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตั้งลอย รุ่น ดาด้า

รุ่น : NL-043/NL-091 : DADA

  • 545 x 400 x 455 มม.