อ่างล้างหน้าแบบแขวน NL-043: รุ่น ดาด้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น ดาด้า

รุ่น : NL-043 : DADA

  • 545 x 400 x 195 มม.

อ่างล้างหน้าแบบแขวน NL-043: รุ่น ดาด้า
Specifications of อ่างล้างหน้าแบบแขวน NL-043: รุ่น ดาด้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น ดาด้า

รุ่น : NL-043 : DADA

  • 545 x 400 x 195 มม.

About อ่างล้างหน้าแบบแขวน NL-043: รุ่น ดาด้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น ดาด้า

รุ่น : NL-043 : DADA

  • 545 x 400 x 195 มม.