อ่างล้างหน้าทรงรี NL-027: รุ่น วิโอล่า

อ่างล้างหน้าทรงรี รุ่น วิโอล่า

รุ่น : NL-027 : VIOLA

  • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
  • 568 x 417 x 202 มม.

อ่างล้างหน้าทรงรี NL-027: รุ่น วิโอล่า
Specifications of อ่างล้างหน้าทรงรี NL-027: รุ่น วิโอล่า

อ่างล้างหน้าทรงรี รุ่น วิโอล่า

รุ่น : NL-027 : VIOLA

  • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
  • 568 x 417 x 202 มม.

About อ่างล้างหน้าทรงรี NL-027: รุ่น วิโอล่า

อ่างล้างหน้าทรงรี รุ่น วิโอล่า

รุ่น : NL-027 : VIOLA

  • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
  • 568 x 417 x 202 มม.