ชุดวาล์วแบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ NF-9813

ชุดวาล์ว NF-9813:แบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

ชุดวาล์วแบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ NF-9813
Specifications of ชุดวาล์วแบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ NF-9813

ชุดวาล์ว NF-9813:แบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

About ชุดวาล์วแบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ NF-9813

ชุดวาล์ว NF-9813:แบบกดบน Single Flush ( WDI) 1 ระบบ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์ วาล์วคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์