ชุดวาล์วแบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ NF-9711

ชุดวาล์ว NF-9711:แบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ

ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

ชุดวาล์วแบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ NF-9711
Specifications of ชุดวาล์วแบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ NF-9711

ชุดวาล์ว NF-9711:แบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ

ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

About ชุดวาล์วแบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ NF-9711

ชุดวาล์ว NF-9711:แบบกดบน Dual Flush ( WDI) 2 ระบบ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์ วาล์วคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์