สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ รุ่น : NC-950:DISTAR

สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ

รุ่น : NC-950:DISTAR

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ แบบหน้ายาว
  • 381 x 480 x 380 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ  รุ่น : NC-950:DISTAR
Specifications of สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ รุ่น : NC-950:DISTAR

สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ

รุ่น : NC-950:DISTAR

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ แบบหน้ายาว
  • 381 x 480 x 380 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ รุ่น : NC-950:DISTAR

สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ

รุ่น : NC-950:DISTAR

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ แบบหน้ายาว
  • 381 x 480 x 380 มม.