สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว NC-8652S: รุ่น นิวโตลิโน่

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น นิวโตลิโน่

รุ่น : NC-8652S : NEW TORINO

 • นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
 • ฝารองนั่ง Slow Closing พร้อมทั้งสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
 • ระบบชำระล้าง Siphon Jet ใช้น้ำเพียง 3/6 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 425 x 730 x 668 มม.
View PDF คู่มือการติดตั้ง Download DWG

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว NC-8652S: รุ่น นิวโตลิโน่
Specifications of สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว NC-8652S: รุ่น นิวโตลิโน่

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น นิวโตลิโน่

รุ่น : NC-8652S : NEW TORINO

 • นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
 • ฝารองนั่ง Slow Closing พร้อมทั้งสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
 • ระบบชำระล้าง Siphon Jet ใช้น้ำเพียง 3/6 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 425 x 730 x 668 มม.
View PDF คู่มือการติดตั้ง Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว NC-8652S: รุ่น นิวโตลิโน่

สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น นิวโตลิโน่ รุ่น : NC-8652S : NEW TORINO
 • นั่งสบายด้วยโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
 • ฝารองนั่ง Slow Closing พร้อมทั้งสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
 • ระบบชำระล้าง Siphon Jet ใช้น้ำเพียง 3/6 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 425 x 730 x 668 มม.