| Thai : ไทย social :

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7633: รุ่น ซาเปียน่า

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น ซาเปียน่า

รุ่น : NC-7633 : SAPIENA

 • นั่งสบายด้วยฝารองนั่งแบบทรง U-shape
 • ระบบชำระล้าง Siphon Jet
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 383 x 741 x 778 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7633: รุ่น ซาเปียน่า
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7633: รุ่น ซาเปียน่า

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น ซาเปียน่า

รุ่น : NC-7633 : SAPIENA

 • นั่งสบายด้วยฝารองนั่งแบบทรง U-shape
 • ระบบชำระล้าง Siphon Jet
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 383 x 741 x 778 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7633: รุ่น ซาเปียน่า

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น ซาเปียน่า

รุ่น : NC-7633 : SAPIENA

 • นั่งสบายด้วยฝารองนั่งแบบทรง U-shape
 • ระบบชำระล้าง Siphon Jet
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 383 x 741 x 778 มม.