| Thai : ไทย social :

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7554: รุ่น คิลเลอร์

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น คิลเลอร์

รุ่น : NC-7554 : KILLER

 • โถสุขภัณฑ์แบบกลม สำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 • ระบบชำระล้าง Siphon
 • ใช้น้ำ 6 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 384 x 703 x 754 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7554: รุ่น คิลเลอร์
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7554: รุ่น คิลเลอร์

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น คิลเลอร์

รุ่น : NC-7554 : KILLER

 • โถสุขภัณฑ์แบบกลม สำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 • ระบบชำระล้าง Siphon
 • ใช้น้ำ 6 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 384 x 703 x 754 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7554: รุ่น คิลเลอร์

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น คิลเลอร์ รุ่น : NC-7554 : KILLER
 • โถสุขภัณฑ์แบบกลม สำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 • ระบบชำระล้าง Siphon
 • ใช้น้ำ 6 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 384 x 703 x 754 มม.