สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7545P: รุ่น เอสตราด้า-พี

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เอสตราด้า-พี

รุ่น : NC-7545P : ESTRADA-P

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว Elongated นั่งสบาย
 • ระบบชำระล้าง Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • ระยะติดตั้งจากผนังถึงจุดกึ่งกลางท่อ (P-Trap) 118 mm.
 • 356 x 745 x 810 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7545P: รุ่น เอสตราด้า-พี
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7545P: รุ่น เอสตราด้า-พี

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เอสตราด้า-พี

รุ่น : NC-7545P : ESTRADA-P

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว Elongated นั่งสบาย
 • ระบบชำระล้าง Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • ระยะติดตั้งจากผนังถึงจุดกึ่งกลางท่อ (P-Trap) 118 mm.
 • 356 x 745 x 810 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7545P: รุ่น เอสตราด้า-พี

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เอสตราด้า-พี

รุ่น : NC-7545P : ESTRADA-P

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว Elongated นั่งสบาย
 • ระบบชำระล้าง Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • ระยะติดตั้งจากผนังถึงจุดกึ่งกลางท่อ (P-Trap) 118 mm.
 • 356 x 745 x 810 มม.