สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7535S: รุ่น พุดตาล

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พุดตาล

รุ่น : NC-7535S : PUDTAN

 • โถสุขภัณฑ์กดบน ฝารองนั่งปิดแบบนุ่มนวล
 • ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 365 x 735 x 740 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7535S: รุ่น พุดตาล
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7535S: รุ่น พุดตาล
 • TESTTT TESTT

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พุดตาล

รุ่น : NC-7535S : PUDTAN

 • โถสุขภัณฑ์กดบน ฝารองนั่งปิดแบบนุ่มนวล
 • ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 365 x 735 x 740 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7535S: รุ่น พุดตาล

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พุดตาล

รุ่น : NC-7535S : PUDTAN

 • โถสุขภัณฑ์กดบน ฝารองนั่งปิดแบบนุ่มนวล
 • ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 365 x 735 x 740 มม.