สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพงNC-7530P: รุ่น โมดาน่า พี

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพง รุ่น โมดาน่า พี

รุ่น : NC-7530P : MODANA-P

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ากลม แบบท่อออกกำแพง
 • ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 78 มม.
 • 384 x 677 x 745 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพงNC-7530P: รุ่น โมดาน่า พี
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพงNC-7530P: รุ่น โมดาน่า พี

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพง รุ่น โมดาน่า พี

รุ่น : NC-7530P : MODANA-P

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ากลม แบบท่อออกกำแพง
 • ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 78 มม.
 • 384 x 677 x 745 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพงNC-7530P: รุ่น โมดาน่า พี

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้นท่อออกกำแพง รุ่น โมดาน่า พี

รุ่น : NC-7530P : MODANA-P

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ากลม แบบท่อออกกำแพง
 • ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งห่างจากพื้น (P-Trap) 78 มม.
 • 384 x 677 x 745 มม.