สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7530: รุ่น โมดาน่า

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โมดาน่า

รุ่น : NC-7530 : MODANA

 • โถสุขภัณฑ์แบบกลม สำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 • ระบบชำระล้าง Siphon
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 384 x 677 x 745 มม.

View PDF Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7530: รุ่น โมดาน่า
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7530: รุ่น โมดาน่า

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โมดาน่า

รุ่น : NC-7530 : MODANA

 • โถสุขภัณฑ์แบบกลม สำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 • ระบบชำระล้าง Siphon
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 384 x 677 x 745 มม.

View PDF Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7530: รุ่น โมดาน่า

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โมดาน่า รุ่น : NC-7530 : MODANA
 • โถสุขภัณฑ์แบบกลม สำหรับพื้นที่ที่จำกัด
 • ระบบชำระล้าง Siphon
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 384 x 677 x 745 มม.