ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน รุ่น : NC-102:ELLE

ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน

รุ่น : NC-102:ELLE

  • ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน
  • 420 x 508 x 235 มม.

View PDF Download DWG

ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน รุ่น : NC-102:ELLE
Specifications of ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน รุ่น : NC-102:ELLE

ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน

รุ่น : NC-102:ELLE

  • ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน
  • 420 x 508 x 235 มม.

View PDF Download DWG

About ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน รุ่น : NC-102:ELLE

ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน

รุ่น : NC-102:ELLE

  • ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน
  • 420 x 508 x 235 มม.