ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ NA-094

ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ

รุ่น : NA-094

  • ยิงพุก
  • 195 x 148 x 100 มม.

ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ NA-094
Specifications of ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ NA-094

ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ

รุ่น : NA-094

  • ยิงพุก
  • 195 x 148 x 100 มม.

About ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ NA-094

ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ

รุ่น : NA-094

  • ยิงพุก
  • 195 x 148 x 100 มม.