ที่ใส่กระดาษชำระ NA-08

ที่ใส่กระดาษชำระ

รุ่น : NA-08

  • ฝังผนัง
  • 161 x 114 x 159 มม.

ที่ใส่กระดาษชำระ NA-08
Specifications of ที่ใส่กระดาษชำระ NA-08

ที่ใส่กระดาษชำระ

รุ่น : NA-08

  • ฝังผนัง
  • 161 x 114 x 159 มม.

About ที่ใส่กระดาษชำระ NA-08

ที่ใส่กระดาษชำระ

รุ่น : NA-08

  • ฝังผนัง
  • 161 x 114 x 159 มม.