วาล์วน้ำออก N-9826

วาล์วน้ำออก NASCO รุ่น N-9826
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
ป้องกันการปล่อยของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วน้ำออกสามารถปล่อยน้ำออกถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถติดตั้งร่วมกับ สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น และ สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น
วาล์วน้ำออกคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

วาล์วน้ำออก N-9826
Specifications of วาล์วน้ำออก N-9826

วาล์วน้ำออก NASCO รุ่น N-9826
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
ป้องกันการปล่อยของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วน้ำออกสามารถปล่อยน้ำออกถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถติดตั้งร่วมกับ สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น และ สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น
วาล์วน้ำออกคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

About วาล์วน้ำออก N-9826

วาล์วน้ำออก NASCO รุ่น N-9826 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย ป้องกันการปล่อยของน้ำเกินกว่าที่กำหนด ปรับระดับได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์ วาล์วน้ำออกสามารถปล่อยน้ำออกถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งร่วมกับ สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น และ สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น วาล์วน้ำออกคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์