ปุ่มกดบน Dual Flush N-9825 ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9825

ปุ่มกดบน Dual Flush ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 2 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

ปุ่มกดบน Dual Flush N-9825 ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI
Specifications of ปุ่มกดบน Dual Flush N-9825 ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9825

ปุ่มกดบน Dual Flush ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 2 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

About ปุ่มกดบน Dual Flush N-9825 ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9825 ปุ่มกดบน Dual Flush ของฟิตติ้ง NF-9812 WDI ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 2 ระบบ เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม