ปุ่มกดบน Dual Flush N-9824 ของฟิตติ้ง N-9811 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9824

ปุ่มกดบน Dual Flush ของฟิตติ้ง N-9811 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 2 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

ปุ่มกดบน Dual Flush N-9824 ของฟิตติ้ง N-9811 WDI
Specifications of ปุ่มกดบน Dual Flush N-9824 ของฟิตติ้ง N-9811 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9824

ปุ่มกดบน Dual Flush ของฟิตติ้ง N-9811 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 2 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

About ปุ่มกดบน Dual Flush N-9824 ของฟิตติ้ง N-9811 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9824 ปุ่มกดบน Dual Flush ของฟิตติ้ง N-9811 WDI ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 2 ระบบ เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม