วาล์วน้ำเข้า N-9823

วาล์วน้ำเข้า NASCO รุ่น N-9823
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
วาล์วน้ำเข้า NASCO รุ่น N-9823 สามารถติดตั้งแทนวาล์วลูกลอยได้
ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วน้ำเข้าสามารถเติมน้ำลงถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถติดตั้งร่วมกับ สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น และ สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น
วาล์วน้ำเข้าคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

วาล์วน้ำเข้า N-9823
Specifications of วาล์วน้ำเข้า N-9823

วาล์วน้ำเข้า NASCO รุ่น N-9823
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
วาล์วน้ำเข้า NASCO รุ่น N-9823 สามารถติดตั้งแทนวาล์วลูกลอยได้
ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด
ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์
วาล์วน้ำเข้าสามารถเติมน้ำลงถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถติดตั้งร่วมกับ สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น และ สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น
วาล์วน้ำเข้าคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์

About วาล์วน้ำเข้า N-9823

วาล์วน้ำเข้า NASCO รุ่น N-9823 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย วาล์วน้ำเข้า NASCO รุ่น N-9823 สามารถติดตั้งแทนวาล์วลูกลอยได้ ป้องกันการไหลของน้ำเกินกว่าที่กำหนด ปรับระดับความสูงได้ ตามความเหมาะสมของสุขภัณฑ์ วาล์วน้ำเข้าสามารถเติมน้ำลงถังพักน้ำของสุขภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งร่วมกับ สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น และ สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น วาล์วน้ำเข้าคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์