ปุ่มกดบน Single Flush N-9619 ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9619

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

ปุ่มกดบน Single Flush N-9619 ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI
Specifications of ปุ่มกดบน Single Flush N-9619 ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9619

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

About ปุ่มกดบน Single Flush N-9619 ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9619 ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง NF-9617 WDI ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่ ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม