ปุ่มกดบน Single Flush N-9615 ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

รุ่น : N-9615

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9615

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

ปุ่มกดบน Single Flush N-9615 ของฟิตติ้ง N-9611 WDI
Specifications of ปุ่มกดบน Single Flush N-9615 ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

รุ่น : N-9615

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9615

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

About ปุ่มกดบน Single Flush N-9615 ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง N-9611 WDI

รุ่น : N-9615

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9615 ปุ่มกดบน Single Flush ของฟิตติ้ง N-9611 WDI ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ แบบกดบน ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม