มือกดน้ำ แบบปัดข้าง N-9409 ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9409

ปุ่มกดข้าง Single Flush ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

มือกดน้ำ แบบปัดข้าง N-9409 ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI
Specifications of มือกดน้ำ แบบปัดข้าง N-9409 ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9409

ปุ่มกดข้าง Single Flush ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

About มือกดน้ำ แบบปัดข้าง N-9409 ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9409 ปุ่มกดข้าง Single Flush ของฟิตติ้ง NF-9417 WDI ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่ ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม