มือกดน้ำ แบบกดข้าง N-9404 ของฟิตติ้ง N-9401 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9404

ปุ่มกดข้าง Single Flush ของฟิตติ้ง N-9401 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

มือกดน้ำ แบบกดข้าง N-9404 ของฟิตติ้ง N-9401 WDI
Specifications of มือกดน้ำ แบบกดข้าง N-9404 ของฟิตติ้ง N-9401 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9404

ปุ่มกดข้าง Single Flush ของฟิตติ้ง N-9401 WDI

ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่

ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ

เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม

About มือกดน้ำ แบบกดข้าง N-9404 ของฟิตติ้ง N-9401 WDI

ปุ่มกดน้ำ ชักโครก รุ่น : N-9404 ปุ่มกดข้าง Single Flush ของฟิตติ้ง N-9401 WDI ตัวกดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์ กดบนแบบคล้องโซ่ ใช้สำหรับสุขภัณฑ์/วาล์วน้ำออก แบบ 1 ระบบ เป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยน-ซ่อม