ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5204

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5204

  • ตะแกรงกันกลิ่น แบบเหลี่ยม -สแตนเลส
  • 100×100 mm. (ท่อขนาด 3”)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5204
Specifications of ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5204

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5204

  • ตะแกรงกันกลิ่น แบบเหลี่ยม -สแตนเลส
  • 100×100 mm. (ท่อขนาด 3”)

About ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5204

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5204

  • ตะแกรงกันกลิ่น แบบเหลี่ยม -สแตนเลส
  • 100x100 mm. (ท่อขนาด 3”)