ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5203

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5203

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส
  • 122×122 mm. (ท่อขนาด 4″)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5203
Specifications of ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5203

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5203

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส
  • 122×122 mm. (ท่อขนาด 4″)

About ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5203

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5203

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส
  • 122x122 mm. (ท่อขนาด 4")