ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5201

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5201

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส
  • 88×88 mm. (ท่อขนาด 2″)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5201
Specifications of ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5201

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5201

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส
  • 88×88 mm. (ท่อขนาด 2″)

About ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5201

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5201

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส
  • 88x88 mm. (ท่อขนาด 2")