ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5104

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5104

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-ทองเหลือง
  • 100×100 mm.

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5104
Specifications of ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5104

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5104

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-ทองเหลือง
  • 100×100 mm.

About ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส FP-5104

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-สแตนเลส

รุ่น : FP-5104

  • ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม-ทองเหลือง
  • 100x100 mm.