วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2” FB-2231

วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2”

รุ่น : FB-2231

  • วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2”

วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2” FB-2231
Specifications of วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2” FB-2231

วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2”

รุ่น : FB-2231

  • วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2”

About วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2” FB-2231

วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2”

รุ่น : FB-2231

  • วาล์วเปิด-ปิด สำหรับฝักบัว ขนาด 1/2”