สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7681S : รุ่น โบตั๋น

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โบตั๋น

รุ่น : NC-7681S : Botan

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว Elongated นั่งสบาย
 • ระบบชำระล้าง Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 370 x 690 x 780 มม.

View PDF คู่มือการติดตั้ง Download DWG

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7681S : รุ่น โบตั๋น
Specifications of สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7681S : รุ่น โบตั๋น

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โบตั๋น

รุ่น : NC-7681S : Botan

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว Elongated นั่งสบาย
 • ระบบชำระล้าง Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 370 x 690 x 780 มม.

View PDF คู่มือการติดตั้ง Download DWG

About สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น NC-7681S : รุ่น โบตั๋น

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น โบตั๋น

รุ่น : NC-7681S : Botan

 • โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว Elongated นั่งสบาย
 • ระบบชำระล้าง Wash Down
 • ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร
 • จุดกึ่งกลางท่อห่างจากผนัง (S-Trap) 305 มม.
 • 370 x 690 x 780 มม.