สัญลักษณ์ความประหยัด

สุขภัณฑ์ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 2.5 ลิตร

สุขภัณฑ์ แบบ 2 ระบบ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 3/6 ลิตร

สุขภัณฑ์ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 3 ลิตร

สุขภัณฑ์ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร

สุขภัณฑ์ แบบ 2 ระบบ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 3/4 ลิตร

สุขภัณฑ์ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 6 ลิตร

สุขภัณฑ์ แบบ 2 ระบบ ที่ใช้น้ำต่อการชำระล้าง/ครั้ง

ใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร

มั่นใจกับสุขภัณฑ์ และ บริการ

นัสโก้สุขภัณฑ์ สำหรับมืออาชีพ

ฝารองนั่ง Slow Closing พร้อมทั้งสามารถ

ถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

ร่วมกันประหยัดน้ำ กับสุขภัณฑ์ นัสโก้

ร่วมกันประหยัดน้ำกับสุขภัณฑ์นัสโก้

ประหยัดได้สูงสุด 8,942 ลิตร/คน/ปี