Picker Icon

Choose your layout

Choose your Scheme

Color scheme

Logo-Detect

Download

DETECT FLUSHING SYSTEM

ระบบชำระล้างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 

“DETECT”

ระบบชำระล้างอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ

DETECT คือ ระบบชำระล้างอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะโดยตัวจับสัญญาณที่จะทำหน้าที่ตรวจจับค่าต่างๆ ผ่านผิวสัมผัสทั้งพลาสติกและเซรามิค เมื่อโถปัสสาวะถูกใช้งาน ระบบจะทำการชำระล้างทันที และเมื่อโถปัสสาวะเกิดการอุดตัน ระบบจะปิดการทำงานลงอย่างทันที เช่นกัน

 • null

  Easytoinstall
  ติดตั้ง่าย

 • null

  Easytoinstall
  ติดตั้ง่าย

 • null

  Water-saving
  ประหยัดน้ำ

 • null

  Inrelligent
  อัจฉริยะ

senser2
 • null

  Economic
  ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • null

  Vandalproof
  ป้องกันการกระทบ

 • null

  Auto-calibrating
  ปรับมาตรฐานอย่างอัตโนมัติ

 • null

  Patented
  จดสิทธิบัตรแล้ว

การนำ DETECT มาใช้กับโถปัสสาวะ จะทำให้เรื่องการติดตั้งเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดย DETECTจะถูกติดไว้อย่างปลอดภัยตรงด้านหลังของโถปัสสาวะ หลังติดตั้งสายน้ำดีกับทางน้ำเข้า และเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้าแล้ว ระบบก็สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ แขวนตัวโถปัสสาวะกับผนัง และเริ่มทำงานโดยใช้ Smart Key ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้ โดยไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีก

นอกจากนี้แล้ว DETECTได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายแก่การใช้งาน สามารถใช้กับโถปัสสาวะหลายรุ่นที่มีทางน้ำเข้าอยู่ด้านหลัง ทั้งแบบที่ติดตั้งใหม่ หรือ ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว

 

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ

 

โปรแกรมชำระล้าง

โปรแกรมชำระล้างที่หนึ่ง ปริมาณน้ำ 0.8 ลิตร

โปรแกรมชำระล้างที่สอง                   ปริมาณน้ำ 1.5 ลิตร

โปรแกรมชำระล้างที่สาม ปริมาณน้ำ 3.0 ลิตร

*โหมดสาธารณะจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานติดต่อกันหลายครั้ง ปริมาณน้ำที่ใช้ชำระล้างจะลดลง และระบบจะชำระล้างอีกใน 24 ชั่วโมงหลังการใช้งานครั้งสุดท้าย

เพิ่มเติม
การจับสัญญาณอุดตัน เมื่อระบบระบายน้ำเกิดอุดตัน ระบบจะปิดตัวลงอัตโนมัติ

แรงดันน้ำ 0.5-5 บาร์

อัตราไหล                              0.3 ลิตร/วินาที
อัตราการเกิดเสียง                        1

คุณสมบัติ

> ระบบชำระล้างอัตโนมัติ

> ชำระล้างเพื่อสุขอนามัยทุก 24 ชม.

> โหมดสาธารณะ (Stadium Mode)

> ตรวจจับการอุดตัน (clog Detection)

> ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้กับโถปัสสาวะได้หลายรุ่น

> สามารถตั้งค่าได้หลังการติดตั้ง โดยใช้ Smart Key

> ตัวจับสัญญาณจะทำงานอัตโนมัติ หากตรวจพบเจอปัสสาวะที่เคลื่อนผ่านผิวสัมผัสทั้งเซรามิคและพลาสติก

> ใช้กระแสไฟตรง 230V (50Hz) (AC) หรือ กระแสสลับ/Battery 6V(DC)

 

ตัวตรวจจับสัญญาณด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

1.รายละเอียด

เทคโนโลยีการตัวตรวจจับสัญญาณได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับวงการสุขภัณฑ์  หลักการตรวจจับสัญญาณนี้ ได้ถูกจากออกแบบจากการศึกษาองค์ประกอบทางชีวภาพของปัสสาวะ อันนำไปสู่เทคโนโลยีการตรวจจับสัญญาณที่ก้าวล้ำเหนือกว่าตัวจับสัญญาณหรือเครื่องจับสัญญาณด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในขณะที่ตัวตรวจจับสัญญาณที่มีอยู่เดิม (Sensor /Radar) จะคอยทำหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณจากวัตถุหรือคลื่นความร้อน แต่ DETECT เป็นระบบที่สามารถติดตามตรวจดูการไหลของปัสสาวะได้อย่างแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านวัสดุพลาสติกและเซรามิค

2.การใช้งาน

 • null

  flushing system for urinals

  ระบบชำระล้างสำหรับโถปัสสาวะ

 • null

  blockage detection

  การจับสัญญาณการอุดตัน

 • null

  flow detection

  การจับสัญญาณการไหล

 • null

  ceramic surface hygiene qualifying

  การเสริมคุณสมบัติด้านสุขอนามัยให้แก่ผิวสัมผัสที่เป็นเซรามิค

 

3.การตรวจจับผู้ใช้งานกับการตรวจติดตามการใช้งาน

 

4.คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

> เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีระบบตรวจติดตามการทำงานช่วยในการตีความสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อระบุสถานะที่แตกต่างหลากหลาย และพร้อมตอบสนองโดยฉับพลัน

> มีหลักการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ และผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว

> วัดค่าความแตกต่างระหว่างน้ำกับปัสสาวะได้

> สามารถตรวจจับการเริ่มและการหยุดไหลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ตรวจจับการใช้งานได้อย่างแม่นยำ

> ตรวจจับสัญญาณการไหลที่เชื่องช้าได้

> ปรับเครื่องมือวัดค่าให้เหมาะสมอัตโนมัติ โดยไม่มีผลกระทบจากความผันผวนของค่าความหนาของวัสดุ อาทิเซรามิค หรือ พลาสติก

> ตัวตรวจจับสัญญาณใช้งานได้แม้จะมีความชื้น

> ผลการปฏิบัติงานมีความแน่นอน ไม่มีผลกระทบจากการสะสมตัวของสิ่งตกค้าง, ตะกอนหินปูน หรือสิ่งสกปรกจากปัสสาวะเป็นชั้นๆ

> ตรวจจับความหนาของชั้นสิ่งตกค้าง โดยสามารถแจ้งเตือนพนักงานทำความสะอาด เมื่อถึงเวลาต้องทำความสะอาด

 

5. ขนาด: ตัวจับสัญญาณ+หน่วยประมวลผลกลาง ในหนึ่งหน่วยใช้งาน

 

 

6.คุณสมบัติทั่วไป

> ชนิดของการตรวจจับ: การตรวจติดตามผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทะลุผ่านวัสดุไม่เหนี่ยวนำไฟฟ้า

> ระยะการตรวจจับ: ทะลุผ่านความหนาที่ระดับ 1 มม. ถึง 20 มม.

> ปรับเครื่องมือวัดค่าให้เหมาะสมอัตโนมัติ

> กระแสไฟ : 3.5-6.5 โวลต์

> การตั้งค่า : ตั้งโปรแกรมได้โดยใช้กุญแจโลหะ (Smart Key)