Logo-Detect

Download

DETECT FLUSHING SYSTEM

ระบบชำระล้างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 

“DETECT”

ระบบชำระล้างอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะ

DETECT คือ ระบบชำระล้างอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะโดยตัวจับสัญญาณที่จะทำหน้าที่ตรวจจับค่าต่างๆ ผ่านผิวสัมผัสทั้งพลาสติกและเซรามิค เมื่อโถปัสสาวะถูกใช้งาน ระบบจะทำการชำระล้างทันที และเมื่อโถปัสสาวะเกิดการอุดตัน ระบบจะปิดการทำงานลงอย่างทันที เช่นกัน

 • null

  Easytoinstall
  ติดตั้ง่าย

 • null

  Easytoinstall
  ติดตั้ง่าย

 • null

  Water-saving
  ประหยัดน้ำ

 • null

  Inrelligent
  อัจฉริยะ

senser2

TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci.

 • null

  Economic
  ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • null

  Vandalproof
  ป้องกันการกระทบ

 • null

  Auto-calibrating
  ปรับมาตรฐานอย่างอัตโนมัติ

 • null

  Patented
  จดสิทธิบัตรแล้ว

การนำ DETECT มาใช้กับโถปัสสาวะ จะทำให้เรื่องการติดตั้งเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดย DETECTจะถูกติดไว้อย่างปลอดภัยตรงด้านหลังของโถปัสสาวะ หลังติดตั้งสายน้ำดีกับทางน้ำเข้า และเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้าแล้ว ระบบก็สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ แขวนตัวโถปัสสาวะกับผนัง และเริ่มทำงานโดยใช้ Smart Key ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้ โดยไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีก

นอกจากนี้แล้ว DETECTได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายแก่การใช้งาน สามารถใช้กับโถปัสสาวะหลายรุ่นที่มีทางน้ำเข้าอยู่ด้านหลัง ทั้งแบบที่ติดตั้งใหม่ หรือ ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว

 

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ

 

โปรแกรมชำระล้าง

โปรแกรมชำระล้างที่หนึ่ง ปริมาณน้ำ 0.8 ลิตร

โปรแกรมชำระล้างที่สอง                   ปริมาณน้ำ 1.5 ลิตร

โปรแกรมชำระล้างที่สาม ปริมาณน้ำ 3.0 ลิตร

*โหมดสาธารณะจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานติดต่อกันหลายครั้ง ปริมาณน้ำที่ใช้ชำระล้างจะลดลง และระบบจะชำระล้างอีกใน 24 ชั่วโมงหลังการใช้งานครั้งสุดท้าย

เพิ่มเติม
การจับสัญญาณอุดตัน เมื่อระบบระบายน้ำเกิดอุดตัน ระบบจะปิดตัวลงอัตโนมัติ

แรงดันน้ำ 0.5-5 บาร์

อัตราไหล                              0.3 ลิตร/วินาที
อัตราการเกิดเสียง                        1

คุณสมบัติ

> ระบบชำระล้างอัตโนมัติ

> ชำระล้างเพื่อสุขอนามัยทุก 24 ชม.

> โหมดสาธารณะ (Stadium Mode)

> ตรวจจับการอุดตัน (clog Detection)

> ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้กับโถปัสสาวะได้หลายรุ่น

> สามารถตั้งค่าได้หลังการติดตั้ง โดยใช้ Smart Key

> ตัวจับสัญญาณจะทำงานอัตโนมัติ หากตรวจพบเจอปัสสาวะที่เคลื่อนผ่านผิวสัมผัสทั้งเซรามิคและพลาสติก

> ใช้กระแสไฟตรง 230V (50Hz) (AC) หรือ กระแสสลับ/Battery 6V(DC)

 

ตัวตรวจจับสัญญาณด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

1.รายละเอียด

เทคโนโลยีการตัวตรวจจับสัญญาณได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับวงการสุขภัณฑ์  หลักการตรวจจับสัญญาณนี้ ได้ถูกจากออกแบบจากการศึกษาองค์ประกอบทางชีวภาพของปัสสาวะ อันนำไปสู่เทคโนโลยีการตรวจจับสัญญาณที่ก้าวล้ำเหนือกว่าตัวจับสัญญาณหรือเครื่องจับสัญญาณด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในขณะที่ตัวตรวจจับสัญญาณที่มีอยู่เดิม (Sensor /Radar) จะคอยทำหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณจากวัตถุหรือคลื่นความร้อน แต่ DETECT เป็นระบบที่สามารถติดตามตรวจดูการไหลของปัสสาวะได้อย่างแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่านวัสดุพลาสติกและเซรามิค

2.การใช้งาน

 • null

  flushing system for urinals

  ระบบชำระล้างสำหรับโถปัสสาวะ

 • null

  blockage detection

  การจับสัญญาณการอุดตัน

 • null

  flow detection

  การจับสัญญาณการไหล

 • null

  ceramic surface hygiene qualifying

  การเสริมคุณสมบัติด้านสุขอนามัยให้แก่ผิวสัมผัสที่เป็นเซรามิค

 

3.การตรวจจับผู้ใช้งานกับการตรวจติดตามการใช้งาน

 

4.คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

> เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีระบบตรวจติดตามการทำงานช่วยในการตีความสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อระบุสถานะที่แตกต่างหลากหลาย และพร้อมตอบสนองโดยฉับพลัน

> มีหลักการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ และผ่านการจดสิทธิบัตรแล้ว

> วัดค่าความแตกต่างระหว่างน้ำกับปัสสาวะได้

> สามารถตรวจจับการเริ่มและการหยุดไหลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ตรวจจับการใช้งานได้อย่างแม่นยำ

> ตรวจจับสัญญาณการไหลที่เชื่องช้าได้

> ปรับเครื่องมือวัดค่าให้เหมาะสมอัตโนมัติ โดยไม่มีผลกระทบจากความผันผวนของค่าความหนาของวัสดุ อาทิเซรามิค หรือ พลาสติก

> ตัวตรวจจับสัญญาณใช้งานได้แม้จะมีความชื้น

> ผลการปฏิบัติงานมีความแน่นอน ไม่มีผลกระทบจากการสะสมตัวของสิ่งตกค้าง, ตะกอนหินปูน หรือสิ่งสกปรกจากปัสสาวะเป็นชั้นๆ

> ตรวจจับความหนาของชั้นสิ่งตกค้าง โดยสามารถแจ้งเตือนพนักงานทำความสะอาด เมื่อถึงเวลาต้องทำความสะอาด

 

5. ขนาด: ตัวจับสัญญาณ+หน่วยประมวลผลกลาง ในหนึ่งหน่วยใช้งาน

 

 

6.คุณสมบัติทั่วไป

> ชนิดของการตรวจจับ: การตรวจติดตามผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทะลุผ่านวัสดุไม่เหนี่ยวนำไฟฟ้า

> ระยะการตรวจจับ: ทะลุผ่านความหนาที่ระดับ 1 มม. ถึง 20 มม.

> ปรับเครื่องมือวัดค่าให้เหมาะสมอัตโนมัติ

> กระแสไฟ : 3.5-6.5 โวลต์

> การตั้งค่า : ตั้งโปรแกรมได้โดยใช้กุญแจโลหะ (Smart Key)