เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


 • พิจารณาจากใบรับประกันสินค้า ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารอ้างอิงดังกล่าว
 • เงื่อนไขในการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรือ อื่นๆ
 • หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานอันเนื่องจากมีตำหนิ ชำรุด บริษัทจะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่าดดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
 • กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้าทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเข้าบริการ

Note: It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining

อัตราค่าบริการ

อัตตราการใช้บริการ

 • สำหรับสินค้าที่อยุ่ในระยะประกัน ฟรี ค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ และฟรีอะไหล่ โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานปกติและปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
 • กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน คิดค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ 300บาท/ ครั้ง
 • ค่าซ่อมสุขภัณฑ์/ ก๊อกน้ำ 300บาท/ ชุด
 • ค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำทั้งชุด 500บาท/ ชุด
 • ค่าบริการโถสุขภัณฑ์อุดตันจากการใช้งานรวมถึงการรื้อถอน 1,000บาท/ ชุด
 • ค่าบริการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ 1,000บาท/ ชุด
หมายเหตุ :
ค่าติดตั้งดังกล่าวไม่รวมค่าอะไหล่ ไม่รวมวัสดุในการติดตั้ง ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center : 034- 472-168

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสาวะชาย และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


ประเภทสินค้า


 


การรับประกันระยะเวลารับประกัน


สุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์, อ่างล้างหน้า, โถปัสาวะชาย และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ตลอดอายุการใช้งาน
วิเทรียสไชน่า
อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ 3 ปี
ฝารองนั่ง 1 ปี
ก๊อกน้ำ ตัวก๊อกน้ำ 3 ปี
ฝักบัว 3 ปี
สายฉีดชำระ 3 ปี
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ 3 ปี

 

Note: It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining

ข้อแนะนำ

ข้อเสนอแนะ และการบำรุงรักษา

 • ในการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรใช้ปูนขาว หรืออุปกรณ์ยาแนว
 • ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด โซดาไฟหรือน้ำยา ที่มีความเข้มข้นทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงของแข็งหรือหยาบ เช่นผ้าเนื้อหยาบ ในการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
 • ห้ามผู้ใช้ขึ้นไปเหยียบบนสุขภัณฑ์ อาจทำให้ได้รับอันตราย
Purchase this theme
presentation3