| Thai : ไทย social :

ระบบน้ำ ของสุขภัณฑ์

ระบบ Siphon

Siphon เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการชำระดีที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น มีการใช้น้ำในการชำระ 6-9 ลิตร เป็นโถสุขภัณฑ์ประเภทชิ้นเดียวที่มีถังพักน้ำต่ำกว่าระบบอื่นๆ จึงทำให้มีเสียงเบาในขณะชำระล้าง และอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำเป็นทองเหลือง
Purchase theme
tab-img
tab-img

ระบบ Siphon Jet

Siphon Jet เป็นระบบที่มีการชำระล้างได้เร็วและแรงกว่าระบบอื่นๆ โดยใช้รู JET เป็นตัวช่วยส่งน้ำเพื่อให้เกิดแรงดูด โดยใช้น้ำเพียง 6 ลิตร
Purchase theme

ระบบ Siphon Wash Down

Siphonic Wash Down เป็นระบบชำระล้างที่ใช้หลักการของกาลักน้ำ ช่วยให้เกิดแรงดึงดูดในระบบท่อคอห่าน ใช้น้ำ 6 ลิตร
Purchase theme
tab-img
tab-img

ระบบ Wash Down

Wash Down เป็นระบบที่ใช้น้ำใหม่แทนที่น้ำเก่า ใช้น้ำน้อยในการชำระ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ 3 ลิตร หรือ 6 ลิตร หรือเป็นรุ่น Dual Flush ที่สามารถเลือกกดได้ว่าจะใช้น้ำน้อยหรือน้ำมาก
Purchase theme

ข่าวสารและโปรโมชั่นจาก…นัสโก้

 
ติดตาม ข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่

สามารถติดตาม ข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆ จากนัสโก้ได้ที่ www.nasco.co.th